ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

     Друга      сесія         VІІ      скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від     25        грудня    2015р.                                                              _____

                        м.Тячів

 

 

Про Програму підтримки депутатської діяльності на 2016 рік

 

 

          Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна  рада  в и р і ш и л а:

 

          1.Затвердити  Програму підтримки депутатської діяльності на 2016 рік (додається).

 

          2.Районній державній адміністрації та районній раді при формуванні районного бюджету на 2016 рік передбачити кошти для реалізації цієї Програми.

 

          3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Кушілку В.В. та постійну комісію районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, адміністративно-територіального устрою, законності і правопорядку, контролю за виконанням рішень районної ради (голова Малько І.І.)

 

 

 

 

Голова ради                                                                                         В.Й.Каганець

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням другої  сесії районної ради VIІ скликання

          від 25.12.2015  №_____

 

 

 

Програма

підтримки депутатської діяльності на 2016 рік

 

Паспорт

Програми підтримки депутатської діяльності на 2016 рік

(далі-Програма)

1

Розробник Програми

Тячівська районна рада

 

2

Відповідальний виконавець Програми

Тячівська районна рада

3

Виконавці Програми

Відділи районної ради: організаційний, загальний, фінансово-господарський

4

Термін реалізації Програми

2016 рік

5

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього у тому числі:

100 тис. гривень

6.1

Кошти районного бюджету

100 тис. гривень

 

 

Загальні положення

 

          Програму підтримки депутатської діяльності на 2016 рік розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", для забезпечення ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення прозорості та відкритості їх діяльності, підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, створення умов для участі громадян у розробці проектів транскордонного співробітництва, грантів ЄІСП.

 

 

 

 

Основні завдання

 

          1.Посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права на участь в управління державними справами.

          2.Проведення заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації.

          3.Проведення засідань за круглим столом, семінарів, прес-конференцій, інших заходів з метою роз'яснення політики держави, Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції і законів України.

          4.Забезпечення проведення консультацій із громадськістю з актуальних питань суспільного життя, шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, інших питань з метою врахування громадської думки під час прийняття рішень органами місцевого самоврядування.

          5.Здійснення організаційно-правового та матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, в тому числі

          6. Забезпечення роботи районної ради з питань транскордонного співробітництва, а саме: прийом делегацій від територіальних громад-побратимів з-за кордону, придбання сувенірної та квіткової продукції, виготовлення символіки району, забезпечення участі депутатських делегацій районної ради у різного роду міроприємствах.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

          Фінансове забезпечення заходів, реалізація яких передбачається Програмою, здійснюватиметься у межах видатків, передбачених у районному бюджеті на відповідний рік (згідно додатку).

          Фінансування заходів здійснюється на підставі розпорядження голови районної ради.

 

Очікуваний результат

 

          Реалізація Програми дасть змогу активізувати роботу з реалізації Указів Президента України, Законів України, постанов Верховної Ради України, посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, розвиток транскордонного співробітництва.

 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток

                                                                                                     До Програми

 

Видатки

передбачені у 2016 році на фінансування

"Програми підтримки депутатської діяльності на 2016 рік"

 

 

Виготовлення:

          -Прапора з нанесенням символіки району;

          -Герба району А-3;

          -Почесної грамоти з символікою;

          -Грамота з символікою;

          -Подяки з символікою;

          -відзнаки «За розвиток Тячівщини»;

          -настільних прапорців різних держав;

          -папок із шкірозамінника з нанесенням символіки;

          -інших атрибутів символіки.

         

          Оплата:

-членських внесків Асоціації районних та обласних рад;

-витрат на прийом офіційних делегацій;

-витрат, пов'язаних з придбанням сувенірної та квіткової продукції;

          -витрат на проведення круглих столів та зустрічей з партнерами по транскордонному співробітництву;

 

          Загальна сума коштів – 100000 грн.

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                        В.В.Кушілка

Пошук

Логін