Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
  Розпорядження №__

Тячівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Тячівської районної державної адміністрації

 (найменування місцевого фінансового органу
_________________ № ______


 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

 

1. 0100000              Тячівська районна рада______________________
     
     (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0110000              Тячівська районна рада______________________
     
     (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600                  0133                          Інші видатки______________
      
    (КПКВК МБ)                    (КФКВК)1                                (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1415,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду  1115,5 тис. гривень та спеціального фонду –300,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України « Про державний бюджет України 2017 рік», Закон України «Про національний архівний фонд та архівні установи», п.4 розпорядження Президента України «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України»,постанова Кабінету Міністрів від 02.10 96р.№77»Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, Закон України «Про власність», Про зовнішньоекономічну діяльність, «Про державну підтримку малого підприємництва».

6. Мета бюджетної програми _Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Тячівської районної ради.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0118600

0133

Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік

2

0118600

0133

Фінансування комунального закладу «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік

3

0118600

0133

Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік

4

0118600

0133

Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр.

5

 

0118600

0133

Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

0118600

 

 

 

0133

Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

Забезпечення життєдіяльності, створення належних умов стабільної та ефективної роботи працівників

801,6

-

801,6

2

0118600

0133

Фінансування комунального закладу «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, недержавних організацій, територіальних громад, підприємницьких структур в реалізації програм та окремих проектів, направлених на сталий соціально-економічний, культурний розвиток району, його окремих населених пунктів чи галузей народного господарства, створення умов для позитивних структурних змін в економіці.

83,9

-

83,9

3

 

0118600

 

0133

Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

Забезпечення посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права

20,0

-

20,0

4

 

0118600

 

0133

Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр.

 

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності та утримання комунальної установи Дубівського  районного трудового архіву

80,0

-

80,0

5

 

 

 

0118600

 

 

 

0133

Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки

 

 

 

 

 

 

Удосконалення системи: -підходів у використанні та утриманні нерухомого майна спільної власності;

-створення умов для підвищення ефективності використання обєктів комунальної власності, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до районного та місцевих бюджетів.

130,0

300,0

430,0

 

 

 

Усього

1 115,5

300,0

1 415,5

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0118600

Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік

 

 

 

 

 

Завдання: Забезпечення життєдіяльності, створення належних умов стабільної та ефективної роботи працівників для обслуговування адмінбудинку, автономної газової котельні та прилеглої до нього території

 

 

 

 

 

 Показник затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

од

Рішення сесії

18

 

 

Середньорічне число штатних одиниць найманих працівників

од

Рішення сесії

18

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

 

Розрахунок до Програми

44,5

2

0118600

Фінансування комунального закладу «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік

 

 

 

 

 

Завдання: виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

од

Рішення сесії

3

 

 

Середньорічне число найманих працівників

од

 

1

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

 

Розрахунок до Програми

83,9

3

0118600

Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік

 

 

 

 

 

Завдання:Забезпечення посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

Виготовлення символіки Тячівського району: грамоти, подяки, відзнаки, інші атрибути символіки районної ради

од

Кошторис районної ради

17,0

 

 

Членські внески

 

Кошторис районної ради

3,0

 

4

0118600

Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр.

 

 

 

 

 

Завдання: Забезпечення діяльності та утримання комульної установи Дубівського  районного трудового архіву

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

од

Рішення сесії

1

 

 

Середньорічне число штатних одиниць найманих працівників

од

Рішення сесії

1

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

 

Розрахунок до Програми

80,0

 

 

 

5

0118600

Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки

 

 

 

 

 

Завдання: Удосконалення системи: -підходів у використанні та утриманні нерухомого майна спільної власності;

-створення умов для підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до районного та місцевих бюджетів.

 

Рішення сесії

430,0

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

Кошти районного та місцевих бюджетів

м2

Рішення сесії

1824,6

 

 

Показник продукту

 

 

 

 

 

Надходження коштів від приватизації, оренди, концесії

од

Рішення сесії

45,0

 

 

Показник ефективності

 

 

 

 

 

Ефективне та раціональне використання об’єктів комунальної власності району в цілому

грн

Рішення сесії

1120,0

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                                                       __________  _____В.Й.Каганець____________
                
                                                                                                             (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Начальник фінансового управління                                      __________  _В.Ф.Стойка_____________
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)