Навчання за державним замовленням

для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

       Державний вищий навальний заклад «Ужгородський національний університет» запрошує на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування» («Державна служба»)

 

        Прийом заяв і документів на навчання здійснюється до ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА НАВЧАННЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ

1 КВІТНЯ 2017 РОКУ

 

Тривалість навчання встановлена Національним агенством з питань державної служби і для денної форми становить 18 місяців, а заочної – 30 місяців. Навчання здійснюється за рахунок державного замовлення і на контрактній основі за рахунок фізичних і юридичних осіб.

На  навчання  за державнимзамовленнямприймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування не менше як один рік, не досягли на момент подання документів: за денною формою – 35 років; заочною – 45 років.

На  навчання  за  державним  замовленням  поза  конкурсом  приймаються у межах 5 відсотків плану  прийому  за  кожною  формою навчання  особи,  які стали  переможцями  і  лауреатами   щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
До заяви про  вступ на навчання  до  вищого  навчального  закладу додаються: 
       особова  картка форми П-2 ДС;
       автобіографія; 
       медична  довідка  за  формою  N  086-у;
       шість фотокарток розміром 3 x 4  сантиметри;
       направлення  до вищого навчального закладу (для заочної форми     навчання, додаток 1), договір (для денної);
       копії диплома про повну вищу освіту  та  додатка  до  нього;
       копія трудової   книжки  та  довідки  про  присвоєння  ідентифікаційного номера,  засвідчені в установленому порядку. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
      Зразки направлення і договору про навчання знаходяться у приймальній комісії, а також їх можна знайти в додатках Постанови Кабінету Міністрів від 27.09.2016 р. «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».

      Прийом абітурієнтів для здобуття ОКР «Магістр» спеціальності 074 – «Публічне управління та адміністрування» проводиться за результатами наступних вступних випробувань:  співбесіда з сучасних проблем державного управління; фахове вступне випробування (тестовий комплексний іспит з «Правознавства» та «Економіки»); тестовий іспит з іноземної мови. Вступні випробування тривають з 24 липня до 5 серпня.

 

      Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» мають можливість здійснювати професійну діяльність з організаційно-розпорядчої роботи та практичного виконання завдань і функцій держави, державного управління та місцевого самоврядування. Магістерськіпрограми з підготовкидержавнихслужбовцівспрямовані на підготовкуфахівців для роботи на посадах І – ІVкатегорійдержавноїслужби, служби в органах місцевого самоврядування, а такожіншихдержавнихустановах і організаціях, на якіпоширюєтьсядія Закону України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевогосамоврядування».

 

Телефон для довідок: 0502057618

 

 

Адреса приймальної комісії:

м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімн. 228

(+38)0312-643084;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук

Логін