Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ  Розпорядження № 44

Тячівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Тячівської районної державної адміністрації

 (найменування місцевого фінансового органу)

 
_18.07.2017____ № _20__


ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

1.0100000           Тячівська районна рада______________________
     
     (КПКВК МБ)  (найменування головного розпорядника)

2.0110000             Тячівська районна рада ______________________
     
     (КПКВК МБ)    (найменування відповідального виконавця)

3.  0110170                   0111           Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
      
     (КПКВК МБ)     (КФКВК)1      діяльності  обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення),  міської селищної, сільської  та їх виконавчих комітетів(найменування  бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3275,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2875,7 тис. гривень та спеціального фонду –  400,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування»,Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік». Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Рішення районної ради від   «23»грудня 2016 рік № 252

6. Мета бюджетної програми  _Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

-

-

-

-

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

 

 

 

 

 

0110170

 

 

 

 

 

 

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення),    міської селищної, сільської    та їх виконавчих комітетів. 

 

 

 

 

0110170

0111

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2875,7

400,0

3275,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

2875,7

400,0

3275,7

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

-

-

-

-

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0110170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення),    міської селищної, сільської та їх виконавчих комітетів

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

1

 

 Показник затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

22

2

 

 Показник продукту

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів,

зверненнь, заяв, скарг

шт

Журнал-звернень, скарг

1105

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

шт

Журнали реєстрації рішень, розпоряджень

326

3

 

 Показник ефективності

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника

шт

Журнал-звернень, скарг

50,2

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

шт

Журнали реєстрації рішень, розпоряджень

14,8

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

 

 

133,0

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інвестиційний проект 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надходження із бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                                                       __________  ______В.Й.Каганець______
                
                                                                                                             (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

В.о.Начальника фінансового  управління                     __________             _Н.І.Олексій________
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)            

Пошук

Логін