Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на __31.12.2017___ року


 

 

1. 0100000              Тячівська районна рада______________________
     
     (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0110000              Тячівська районна рада______________________
     
     (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600                  0133                          Інші видатки______________
      
    (КПКВК МБ)                    (КФКВК)1                                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період  (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1335,3

360,0

1695,3

1285,8

348,2

1634,0

49,5

11,8

61,3

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань  (тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

 

 

0118600           

 

 

 

 

 

 

0133

Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення життєдіяльності, створення належних умов стабільної та ефективної роботи працівників

757,0

-

757,0

757,0

-

757,0

-

-

-

-

 

0118600

0133

Фінансування комунального підприємства«Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, недержавних організацій, територіальних громад, підприємницьких структур в реалізації програм та окремих проектів, направлених на сталий соціально-економічний, культурний розвиток району, його окремих населених пунктів чи галузей народного господарства, створення умов для позитивних структурних змін в економіці.

70,8

-

70,8

67,5

-

67,5

3,3

-

3,3

Невикористані кошти на товари та послуги

3

0118600

0133

Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права

23,1

-

23,1

23,1

-

23,1

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0118600

0133

Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності та утримання комунальної установи Дубівського  районного трудового архіву

62,5

-

62,5

62,5

-

62,5

-

-

-

-

5

0118600

0133

Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення системи: -підходів у використанні та утриманні нерухомого майна спільної власності;

-створення умов для підвищення ефективності використання обєктів комунальної власності, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до районного та місцевих бюджетів.

421,9

360,0

781,9

375,7

348,2

723,9

46,2

11,8

58,0

Не виконання фінансування на виготовлення тех.документації на земельну ділянку, так як документація знаходиться в стадії виготовлення. По судових витратах, документи понадані до господарського суду повернуті на доопрацювання

 

 

 

Усього

1335,3

360,0

1695,3

1285,8

348,2

1634,0

49,5

11,8

61,3

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період   (тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

0118600

Охорона та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: Забезпечення життєдіяльності, створення належних умов стабільної та ефективної роботи працівників для обслуговування адмінбудинку, автономної газової котельні та прилеглої до нього території

 

 

 

           

 

 

 

 Показник затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Рішення сесії

18

18

-

 

 

Середньорічне число штатних одиниць найманих працівників

Од.

Рішення сесії

18

18

-

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

 

Розрахунок до програми

42,1

42,1

-

2

0118600

Фінансування комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку Тячівського району на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Рішення сесії

3

2

1

 

 

Середньорічне число найманих працівників

Од.

 

1

1

-

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

 

Розрахунок до програми

70,8

67,5

3,3

невикористано кошти на фінансування товарів і послуг

3

 

0118600

Підтримка депутатської діяльності на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: Забезпечення посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення символіки Тячівського району: грамоти, подяки, відзнаки, інші атрибути символіки районної ради

Од.

Кошторис районної ради

8,1

8,1

-

 

 

Членські внески

 

Кошторис районної ради

15,0

15,0

-

4

 

 

 

0118600

 

Діяльність та розвиток трудових архівів у Тячівському районі на 2016-2020 рр.

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: Забезпечення діяльності та утримання комульної установи Дубівського  районного трудового архіву

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Рішення сесії

1

1

-

 

 

Середньорічне число штатних одиниць найманих працівників

Од.

Рішення сесії

1

1

-

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

 

Розрахунок до програми

62,5

62,5

-

5

0118600

Збереження, охорони підтримки життєдіяльності та приватизації об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: Удосконалення системи: -підходів у використанні та утриманні нерухомого майна спільної власності;

-створення умов для підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до районного та місцевих бюджетів.

 

Рішення сесії

430,0

747,4

317,4

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кошти районного та місцевих бюджетів

М2

Рішення сесії

1824,6

1886,9

+62,3м2

укладено додаткові договора оренди

 

 

Показник продукту

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів від приватизації, оренди, концесії

Од.

Рішення сесії

45,0

48,0

+3шт 

укладено договора оренди

 

 

Показник ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Ефективне та раціональне використання об’єктів комунальної власності району в цілому

грн

Рішення сесії

1120,0

1405,3

+285,3грн

укладено додаткові договора оренди, підвищення орендної плати та індексація оренди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ____І.І.Фабрицій_________
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ____Е.Ф.Могаті___________
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Пошук

Логін