Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на __31.12.2017___ року


 

 

     1. __0100000_________ _____ Тячівська районна рада ________________________________________
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. __0110000__________ ____ Тячівська районна рада _________________________________________
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3.  0110170                   0111            Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1             діяльності  обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення),                                                       міської селищної, сільської         та їх виконавчих комітетів. 

(найменування  бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2975,5

317,1

3292,6

2884,8

317,1

3201,9

90,7

-

90,7

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

0110170

 

 

 

 

 

 

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення),    міської селищної, сільської         та їх виконавчих комітетів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110170

0111

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2975,5

317,1

3292,6

2884,8

317,1

3201,9

90,7

-

90,7

Вжито заходів щодо економії енергоносіїв, товарів і послуг та відряджень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

2975,5

317,1

3292,6

2884,8

317,1

3201,9

90,7

-

90,7

 

 

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0110170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення),    міської селищної, сільської та їх виконавчих комітетів. 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

           

 

1

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 Показник затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

22

18

Вакантні посади 4 особи

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів,

зверненнь, заяв, скарг

шт.

Журнал-звернень, скарг

1105

576

-529,0

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

шт

Журнали реєстрації рішень, розпоряджень

326

402

+76,0

 

 

 

3

 

Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника

шт

Журнал-звернень, скарг

50,2

32,0

-18,2

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

шт

Журнали реєстрації рішень, розпоряджень

14,8

22,3

+7,5

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Од.

 

133,0

177,9

44,9

підвищення заробітної плати з 26.05.2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ____І.І.Фабрицій_________
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  _____Е.Ф.Могаті_________
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Пошук

Логін